Nieuws

Feb 2016
27 mei en 7 juni komen er twee benefietconcerten in Utrecht (Zimihc Stefanus) en Amsterdam (Westerkerk) voor vluchtelingen uit Syrië en Irak in Zuid-Oost Turkije.
Lees meer...

ANBI

Stichting Hurmet

Wat is Hurmet?
Stichting Hurmet is een humanitaire organisatie en richt zich op het geven van hulp aan de kansarmen in Turkije. Hurmet bestaat uit een groep vrijwilligers die zich al jaren bezighoudt met de situatie in Turkije en op deze wijze veel kennis en netwerk heeft opgebouwd.

De recente gegevens uit onderzoeken in Turkije laten duidelijk zien dat het Oosten van Turkije het meeste achterstand ondervindt. De armoede en werkloosheid is hier het hoogst. Hierdoor worden vrouwen en met name de kinderen getroffen en hebben minste mogelijkheid tot ontwikkeling. Veel kinderen leven dan ook als straatkinderen. Vaak moeten kinderen op zeer jonge leeftijd werken om de familie te ondersteunen. Meisjes worden op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt. En kinderen komen vaker en sneller in de gevangenissen terecht.

Het woord ‘hurmet’ is het best te benaderen met het Nederlandse woord ‘respect’. Stichting Hurmet is opgericht vanuit de visie dat de ontwikkeling van het kind voldoende gerespecteerd dient te worden. Daartoe zetten wij ons in voor gedupeerde kinderen. Mede door al deze feiten richt Hurmet zich dan ook meer op kansarme kinderen in geheel Turkije en met name het Oosten van Turkije
Lees meer >>

  • Stichting Hurmet
  • |
  • Stepekolk-Oost 18
  • |
  • 5706LA
  • |
  • Helmond